ETAPE OBLIGATORII ÎN RELAŢIA CU

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.

 

  1. Înainte de începerea lucrărilor, BENEFICIARUL/INVESTITORUL are obligaţia să anunţe începerea lucrărilor şi să depună “Programul de control al calităţii lucrărilor de construcţii pe parcursul execuţiei” întocmite de către proiectanţii de specialitate (construcţii, istalaţii, drumuri, reţele) la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.

Documente necesare pentru depunerea anunţului de începere a lucrărilor:

*Notă: Cotele I.S.C. se vor plăti în contul I.S.C. (aferent fiecărei regiuni în parte).

Accesati cont pentru Bucuresti.

Documente necesare pentru depunerea “Program pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii în faze determinante”:

*Notă: Programele de control se vor depune la I.S.C. semnate, ştampilate de către diriginţii de şantier pentru fiecare specialitate în parte (arhitectură, construcţii, istalaţii, drumuri, reţele) şi de către ANTREPRENOR/EXECUTANT.

 

  1. La finalizarea lucrărilor, BENEFICIARUL/INVESTITORUL, are obligaţia să anunţe finalizarea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.

Documente necesare pentru depunerea anunţului de finalizare a lucrărilor:

 

  1. Recepţia la terminarea lucrărilor nu se poate efectua fără cele menţionate mai sus.

Documente necesare pentru a se efectua “Recepţia la terminarea lucrării”:

  • Certificat de performantă energetică”;

  • Prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării în timp a construcţiei, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere, listă prescripţiilor tehnice de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei.

       I.