RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.) – specialistul responsabil cu realizarea sistemului de calitate in executarea lucrarilor de constructii-montaj angajat de catre ANTREPRENOR/EXECUTANT.

 

OBLIGATIILE RESPONSABILULUI TEHNIC CU EXECUTIA

  • Responsabilul Tehnic cu Executia admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;

  • Responsabilul Tehnic cu Executia verifica si sa avizeaza fisele proiectelor tehnologice privind executarea lucrarilor de constructii, procedurile de realizare, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a lucrarilor de montaj aferente;

  • Responsabilul Tehnic cu Executia supravegheaza executia lucrarilor pe baza si conform proiectelor tehnice;

  • Responsabilul Tehnic cu Executia intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale pe care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;

  • Responsabilul Tehnic cu Executia opreste executia lucrarilor in cazul in care constata defecate grave de calitate sau abateri de la prevederle proiectului de executie a montajului si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora;

  • Responsabilul Tehnic cu Executia pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor legale.