VERIFICARI PE PARCURSUL EXECUTIEI

Toate construcţiile vor fi obligatoriu verificate, pe parcursul execuţiei, de către persoanele implicate în proiect, respectiv:

 

  • Diriginţi de şantier, pe specialităţi (construcţii, istalaţii, drumuri, reţele), angajaţi de către BENEFICIAR/INVESTITOR (nominalizaţi prin “Decizii de numire”);

  • Responsabil Tehnic cu Execuţia (R.T.E.), pe specialitaţi (construcţii, drumuri, reţele), angajaţi de către ANTREPRENOR/EXECUTANT (nominalizaţi prin “Decizii de numire”);

  • Proiectanţi, pe specialităţi (arhitectură, construcţii, istalaţii, drumuri, reţele);

  • Reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii (I.S.C.), care participă conform programelor de faze determinante, vizate de către I.S.C.

 

PRINCIPALELE VERIFICĂRI CARE SE FAC PE FAZE DE EXECUŢIE:

 

Verificarea fundaţiilor:

 verificarea terenului de fundare;

 Verificarea cotei de fundare;

 Verificarea distanţelor , cotelor, amplasării fundaţiilor;

 Verificarea axelor şi a poziţionării corecte fată de axe;

 Verificarea golurilor sau a altor elemente care răman incluse;

 Verificarea armăturilor: diametru, poziţie, număr, distanţe, mod de fasonare, tip de oţel, etc.;

 Verificarea existenţei distanţierilor astfel încat să se asigure acoperirea minimă prevazută în proiect;

 Verificarea cofrajelor, a dimensiunilor, formei, modului de legare în vederea asigurării stabilitaţii şi integritaţii pe parcursul execuţiei.

Verificarea stâlpilor:

 Verificarea distanţelor , cotelor, amplasării stâlpilor;

 Verificarea axelor şi a pozitionării corecte fată de axe;

 Verificarea golurilor sau a altor elemente care rămân incluse;

 Verificarea armăturilor: diametru, poziţie, număr, distanţe, mod de fasonare, tip de oţel, etc.;

 Verificarea existenţei distanţierilor astfel încat sa se asigure acoperirea minima prevazută în proiect;

 Verificarea cofrajelor, a dimensiunilor, formei, modului de legare în vederea asigurării stabilitaţii şi integritaţii pe parcursul execuţiei;

 Verificarea suprapunerii armăturilor;

 Verificarea curaţării bazei stâlpilor pentru a nu exista mizerii;

Verificarea planşeelor:

 Verificarea distanţelor , cotelor, amplasării elementelor planşeelor;

 Verificarea axelor şi a poziţionării corecte fată de axe;

 Verificarea golurilor sau a altor elemente care rămân incluse;

 Verificarea armăturilor: diametru, poziţie, număr, distanţe, mod de fasonare, tip de oţel, etc.;

 Verificarea existenţei distanţierilor astfel încat să se asigure acoperirea minimă prevazută în proiect;

 Verificarea cofrajelor, a dimensiunilor, formei, modului de legare în vederea asigurării stabilităţii şi integrităţii pe parcursul execuţiei;

 Verificarea suprapunerii armăturilor;

 Verificarea curăţarii cofrajelor;

 Verificarea existenţei de suficiente capre pentru sustinerea armăturilor de la partea superioară.

Verificarea  zidăriei:

 Grosimea rosturilor (verticale şi orizontale) să se încadreze în limitele de toleranţă;

 Umplerea corespunzatoare cu mortar a rosturilor orizontale şi verticale;

 Orizontalitatea rândurilor cu furtunul de nivel şi verticalitatea  cu dreptarul şi firul cu plumb;

Ţesaturile la colţuri şi ramificaţii;

 Uniformitatea grosimii zidului pe toată lungimea cu măsurarea distanţei între două dreptare aplicate pe feţele opuse ale zidului. Se vor face trei măsuratori la inalţimi diferite şi se va face o medie ce se va compara cu grosimea din proiect;

 Verificarea poziţiei şi numărului firelor de armare.

Verificarea  şarpantei:

 Verificarea prinderilor elementelor şarpantei de restul structurii;

 Verificarea prinderilor de lemn;

 Verificarea secţiunilor de lemn, a locului de amplasare, a materialului utilizat;

 Asigurarea ignifugării elementelor de lemn.

Verificarea  terasei:

 Calitatea suportului;

 Calitatea materialelor hidroizolante;

 Poziţionarea şi fixarea în structura suport a pieselor înglobate, de trecere, a elementelor de strapungere, etc;

 Calitatea execuţiei pe etape de lucru a structurii hidroizolante şi/sau termohidroizolante;

 Verificarea prin proba cu apă (unde este posibilă realizarea indundării cu apă) timp de 72 ore (fără a se depăşi capacitatea de stabilitate şi rezistenţă a clădirii).